โรงยิมเนเซี่ยม

จังหวัด : ระยอง
พื้นที่รวม :
5,000 ตรม.