โรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล็ก

งานพื้น EPOXY
พื้นที่รวม :
325 ตรม.