มหาวิทยาลัย ราชภัฎเชียงใหม่

อาคาร ปฎิบัติการคหกรรม มหาวิทยาลัย ราชภัฎเชียงใหม่
พื้นที่รวม :
8,200 ตรม.